Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Sesja Naczelnej Izby Lekarskiej na CEDE 2017

Podczas Kongresu Unii Stomatologii Polskiej CEDE 2017, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 14-16 września 2017 roku, 15 września (piątek) w godzinach 9.00-15.30 odbędzie się bezpłatna sesja Naczelnej Izby Lekarskiej, na której przestawione zostaną tematy związane z 3D: diagnostyka, ortodoncja, chirurgia, implantologia; z współpracą laryngologiczno-ortodontyczno-chirurgiczną, rekonstrukcją dna oczodołu, nowotworami jamy ustnej; z zarządzaniem praktyką, ochroną danych osobowych, kształceniem, informatyzacją, zadaniami samorządu. Wykładowcami będą: Dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz, Lek. dent. Leszek Dudziński, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa, Mecenas Michał Kozik, Inż. Mirosław Przastek, Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, Mgr. Inż. Tomasz Stefańczyk, Dr n. med. Łukasz Tyszler, Dr n. med. Edyta Zomkowska. Zapraszamy!

Rejestracja na stronie:

https://www.cede.pl/2017/program-naukowy/program-kongresu/wg-dni/?d=2017-09-15&event=750

Program szczegółowy:

9:00 – 9:20Otwarcie Sesji, wprowadzenie
Leszek Dudziński
9:20 – 9:40Aktywność lekarzy stomatologów w samorządzie dwóch zawodów
Leszek Dudziński
9:40 – 10:00Model polskiej praktyki stomatologicznej – na podstawie badań Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL
Agnieszka Ruchała-Tyszler, Łukasz Tyszler
10:00 – 10:30przerwa
10:30 – 11:00Innowacyjne metody diagnostyczne oparte na wykorzystaniu technik wizualizacji 3D
Jerzy Gielecki
11:00 – 11:30Anatomiczna i czynnościowa ocena drożności górnych dróg oddechowych – współpraca laryngologiczno-ortodontyczno-chirurgiczna
Andrzej Kukwa
11:30 – 12:00przerwa
12:00 – 12:203D dla ortodoncji, chirurgii i implantologii
Tomasz Stefańczyk
12:20 – 12:40Rekonstrukcja poresekcyjna ubytku dna oczodołu – implant indywidualny na podstawie lustrzanego odbicia zdrowej strony i wydruku 3D
Anna Dudzińska-Filkiewicz
12:40 – 13:00Etiologia zaburzeń fonacyjno-artykulacyjnych pacjentów z nowotworem dna jamy ustnej
Edyta Zomkowska
13:00 – 14:30przerwa
14:30 – 14:45Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej – co lekarz powinien wiedzieć
Mec. Michał Kozik
14:45 – 15:15System monitorowania kształcenia SMK,
Wybrane aspekty informatyzacji ochrony zdrowia
Mirosław Przastek
15:15 – 15:30Narażenie na promieniowanie jonizujące w stomatologii
Dariusz Kluszczyński