Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Śląscy lekarze postulują ogólnopolską debatę poświęconą postępującej dehumanizacji medycyny

Pierwsze spotkanie wokół tego tematu odbyło się cztery lata temu – 10 października 2015 r., natomiast drugie odbędzie się w najbliższą sobotę –  23 marca 2019 r. 

Śląska Izba Lekarska wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich oraz Polskim Radiem Katowice zaprasza  o godz. 10.30 do Studia Koncertowego im. Jerzego Haralda Polskiego Radio Katowice (ul. Ligonia 29, Katowice) na konferencję „Dehumanizacja medycyny – postscriptum”. Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

Dr Elżbieta Kortyczko:  „Zawód lekarski jest zbudowany na humanizmie, z humanizmu wyrósł i przez wieki się rozwija. Każdy lekarz składa przysięgę, że będzie służył życiu i zdrowiu człowieka. Na co dzień obcujemy z cierpieniem. Chory stanowi podmiot naszej posługi. Dobro chorego jest dla nas najwyższym nakazem etycznym – Salus aegroti suprema lex esto. Dobrostan pacjenta to jego ciało, psychika i dusza. Ani uwarunkowania administracyjne, rozbudowana biurokracja, procedury medyczne, technicyzacja, informatyzacja, ani mechanizmy rynkowe, czy względy społeczne, nie zwalniają nas z bycia przy chorym, przynoszenia mu ulgi i nadziei. Żywię nadzieję, że następne sympozjum zatytułujemy – Rehumanizacja Medycyny.”

Dr Jacek Kozakiewicz:  „Dehumanizacja to proces , który zagraża zarówno lekarzom, jak i pacjentom. To prymat pieniądza, potop biurokracji, z którą póki co bezskutecznie walczymy, patologia języka poprzez wprowadzanie nowych, bezosobowych i bezdusznych terminów. Chory staje się świadczeniobiorcą, a lekarz świadczeniodawcą, a leczenie usługą.   Dehumanizacja to odzieranie medycyny z jej humanistycznych aspektów! A przecież prestiż medycyny, będący  dorobkiem wielu pokoleń,  zależy w ogromnej mierze od uwzględnienia wszystkich humanistycznych jej aspektów.”