Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

O stomatologii dziecięcej w Krakowie – relacja z Pulp & Prevention

Powstałe w zeszłym roku Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, w skład którego wchodzą krajowe autorytety z zakresu pedodoncji, zorganizowało w Krakowie pierwszą konferencję. Jej wykładowców i słuchaczy gościły wnętrza Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie odbywające się pod hasłem Pulp & Prevention obfitowało w wystąpienia światowej sławy stomatologów, oferując znakomitą jakość merytoryczną prezentowanych materiałów i niezapomniane wrażenia. Miesięcznik „Stomatologia” był aktywnym uczestnikiem imprezy. Nasze stoisko odwiedziło wielu gości. Czasopismo cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co zaowocowało dużą liczbą nowych prenumeratorów.

Walka o przyszłość bez próchnicy

Pulp & Prevention zainaugurowała konferencja prasowa, podczas której ogłoszono powstanie Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF – Alliance for a Cavity-Free Future). W zabytkowym Domu Mehoffera wiceprezes PTSD i koordynator działań Polskiego Oddziału ACFF – prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – odczytała deklarację oddziału, tym samym oficjalnie inaugurując jego działalność.

Odczytanie deklaracji poprzedziły krótkie prezentacje i wystąpienia innych uczestników panelu. Prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek dała widzom możliwość przyjrzenia się krótkiej, lecz dynamicznej historii ACFF.

– Sojusz powstał 2 września 2010 roku podczas kongresu FDI w Brazylii. Organizację oficjalnie zarejestrowano w 2013 roku. Wspiera ją kilkadziesiąt podmiotów z całego świata. ACFF posiada także 16 lokalnych oddziałów – mówiła.

Europejski oddział ACFF zaczął funkcjonować latem zeszłego roku. Pod jego skrzydłami działać będzie polski oddział pod kierownictwem prof. Olczak-Kowalczyk.

Koordynatorka jego działań w swoim wystąpieniu opisała epidemiologię próchnicy u dzieci, wyjaśniła zgromadzonym konsekwencje wynikające z jej nieleczenia, zaprezentowała także statystyki dotyczące występowania próchnicy w poszczególnych grupach wiekowych.

– Co czwarty pięciolatek nigdy nie był u dentysty. Naszym priorytetem jest wzmocnienie roli lekarza dentysty jako lekarza zajmującego się profilaktyką – podkreśliła.

Po odczytaniu deklaracji uczestnicy panelu oraz obecni na sali przedstawiciele jednostek medycznych i firm na znak poparcia dla inicjatywy podpisali dokument określający działalność Polskiego Oddziału ACFF.

Profilaktyka przede wszystkim

Zapowiadany przez prof. Olczak-Kowalczyk nacisk na działania profilaktyczne był widoczny w programie Pulp & Prevention.

Wykład inauguracyjny wygłosił prezydent PTS prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster. Jego prelekcja dotyczyła związków ortodoncji ze stomatologią dziecięcą – tego, jaką rolę może odegrać pedodonta w zapobieganiu destrukcyjnym następstwom rozwijającej się okluzji. Prof. Loster podkreślał konieczność zauważenia, kiedy u małego pacjenta należy wdrożyć postępowanie stomatologiczne. Przedstawił również 10 wskazań, gdy niezbędna jest interwencja ortodonty.

Kolejne wystąpienia – dr n. farm. Wirginii Krzyściak („Profilaktyka próchnicy – nanotechnologia XXI wieku), lek. stom. Justyny Mamaj („Kształtowanie prawidłowych nawyków w higienie jamy ustnej – Philips Sonicare For Kids”), prof. dr hab. n. med. Urszuli Kaczmarek („Nowości w zapobieganiu próchnicy”) oraz dr n. med. Karolina Sirant („Stomatologia dziecięca w Szkocji”) potwierdziły tylko, jaki kierunek działań obierze Polski Oddział ACFF.

Pierwszy dzień konferencji zakończył wykład Zuzanny Pląskiej i Kamila Gębskiego, dotyczący programu zmiany poziomu higieny jamy ustnej wśród dzieci (GSK i Aquafresh).

Pulp Day i dzień szkoleniowy

Prelekcje piątkowe dotyczyły postępowania zabiegowego. Głównymi punktami programu były wykłady gości ze świata. Sesję poranną rozpoczął wykład prof. Zvi Metzgera z Tel Aviv University School of Dental Medicine. Prof. Metzger przedstawił widzom możliwości zastosowania systemu SAF w stomatologii dziecięcej.

Główne wystąpienia sesji popołudniowej to z kolei wykłady prof. Gianluci Gambariniego z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie („Różnice w leczeniu endodontycznym dorosłych i dzieci”), prof. Lucili Piasecki z Universidade Paranaense z Brazylii („Endometry w leczeniu endodontycznym zębów z niezakończonym rozwojem wierzchołka”) oraz prof. Francka Diemera z Professor Paul Sabatier University – Touluse III, o zastosowaniu CBCT w pedodoncji.

Dwa dni wykładów zakończył dzień warsztatowy. W salach seminaryjnej i konferencyjnej Auditorium Maximum lekarze dentyści doskonalili umiejętności pracy w systemie SAF.

JA