Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Święto polskiej laseroterapii

Dokładnie rok temu powstało Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej, inicjatorką jego utworzenia była dr Kinga Grzech-Leśniak. Rok ten obfitował w wiele ciekawych spotkań i dyskusji, ale przede wszystkim skupiał się na organizacji pierwszego kongresu.

I tak od 4 do 5 grudnia w pięknym Krakowie odbył się Pierwszy Kongres Stomatologii Laserowej. Został on zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej (PTSL) pod patronatem Światowej Federacji Stomatologii Laserowej (WFLD).

Kongres PTSL 2015 IMG_0709 Kongres PTSL 2015 IMG_0722 Kongres PTSL 2015 IMG_0724 Kongres PTSL 2015 IMG_0728 Kongres PTSL 2015 IMG_0745 Kongres PTSL 2015 IMG_0752 Kongres PTSL 2015 IMG_0773

W ciągu 2 dni zostało wygłoszonych niemal 30 wykładów poruszających wiele interesujących tematów z zakresu wykorzystania laserów wysoko- i niskoenergetycznych w pracy chirurga, implantologa, periodontologa, endodonty czy w leczeniu chorób stawów skroniowo-żuchwowych, jak również w stomatologii zachowawczej, dziecięcej i estetycznej.
Uczestnicy mogli zapoznać się z bieżącymi wynikami badań naukowych, kreującymi najnowsze trendy w laseroterapii, które pojawiły się w ostatnim czasie na świecie.

W trakcie Kongresu odbyły się również warsztaty praktyczne i sesja plakatowa, w trakcie której 11 grup badawczych zaprezentowało wyniki swoich prac, a zwycięzca otrzymał laser!

Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej prężnie się rozwija. Zapraszamy serdecznie lekarzy dentystów, higienistki stomatologiczne, studentów stomatologii i wszystkich zainteresowanych technikami laserowymi do przyłączenia się do towarzystwa.

Czasopismo „Stomatologia” intensywnie zaangażowało się w prace nad Kongresem, uczestnicząc w wielu spotkaniach zawiązanych z jego przygotowaniami, a jego redaktor naczelna Anna Bętkowska-Bielach zasiadła w Komitecie Organizacyjnym.

Podziękowania za pomoc, które otrzymaliśmy od organizatora, są dowodem na dobrze wykonaną pracę. Logotyp „Stomatologii” znalazł się na wszystkich drukach dotyczących Kongresu, zarówno reklamowych informujących o wydarzeniu, jak i w materiałach kongresowych adresowanych do uczestników oraz wystawców. Na naszym stoisku uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszym numerem przygotowanym specjalnie na to wydarzenie, w którym opublikowaliśmy przegląd laserów dostępnych na polskim rynku.

1. Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej w opinii uczestników i firm biorących w nim udział zakończył się dużym sukcesem.

Mamy nadzieję, że mimo iż była to pierwsza edycja, udało się choć w części pokazać, jaki potencjał tkwi w technologii laserowej i jak można go wykorzystać w stomatologii.

Redakcja