Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Sympozjum CEIA już 24 października

Strony od podglad_ceia_broszura-1 kopiaJuż 24 i 25 października odbędzie się w Krakowie doroczne spotkanie implantoprotetyków i sympatyków stomatologii estetycznej CEIA.

Dziesiąta, jubileuszowa edycja sympozjum CEIA (Central European Implant Academy) to trzy bloki wydarzeń poświęcone zagadnieniom współczesnej implantologii: sesja wykładowa, CEIA Evening oraz Forum Praktyków Implantologów. Wśród wykładowców znajdują się dr Francesco Amato, prof. Stephen Chu i dr hab. n. med. Piotr Majewski (więcej informacji o wykładowcach w zakładce Szkolenia).

W ogólnym zarysie tematyka dnia pierwszego będzie dotyczyła planowania leczenia, przyczyn i sposobów leczenia komplikacji w leczeniu implantoprotetycznym, a także problemów związanych z występowaniem i leczeniem periimplantitis. W drugim dniu, będącym kontynuacją dnia poprzedniego, zaprezentowane zostaną koncepcje skrócenia czasu leczenia w aspekcie estetyki, minimalnej inwazyjności zabiegów implantacyjnych, wykorzystania różnych protokołów chirurgicznych, krótkich implantów, a także nowych powierzchni wszczepów dentystycznych.

Sesja wykładowa odbędzie się w Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33), Forum Praktyków Implantologów w Instytucie Stomatologii UJ (ul. Montelupich 4). Zapisy on-line na stronie www.ceia.pl. Miesięcznik „Stomatologia” jest patronem medialnym wydarzenia.