Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS: znamy program

 23 i 24 października – w tych dniach w katowickim Domu Lekarza odbędzie się XXXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Miesięcznik „Stomatologia” jest patronem medialnym wydarzenia.

„Pragniemy, aby Sympozjum przybliżyło społeczności ortodontycznej osiągnięcia polskich ortodontów. W trakcie Sympozjum chcemy dać okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć naukowo-badawczych przyszłym specjalistom, a także członkom studenckich kół naukowych” – czytamy na stronie wydarzenia.

Patronat honorowy nad Sympozjum objął Prezydent PTS prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster. Więcej informacji na stronie www.ortodonci.com.pl.

towarzystwo-819x1024-1

PROGRAM XXXVI SYMPOZJUM Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS 

23.10.-24.10.2015 Katowice

 

PIĄTEK 23.10.2015

9.00 Rejestracja, kawa, herbata Dom Lekarza 

9.30 Otwarcie Sympozjum Dom Lekarza 

10.00 – 12.00 SESJA 1 – logopedyczno-ortodontyczna Dom Lekarza 

  • Dr hab. Prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska (Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń czynności biologicznych i artykulacji) /60 min/  Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prof. dr hab. Maria Hortis-Dzierzbicka (Aktualne trendy w leczeniu i rehabilitacji dzieci urodzonych z rozszczepem wargi i/lub podniebienia)/60 min/ Warszawa

12.00 – 12.15 dyskusja 

12.15 – 12.45 kawa, herbata – czas dla Wystawców, Firm

12.45 – 14.15 SESJA 2 – logopedyczno-ortodontyczna Dom Lekarza 

  • Dr n.med. Dorota Żmuda-Stawowiak (Układ stomatognatyczny jako obszar wspólnego działania ortodontyczno-logopedycznego) /45 min/ Kraków
  • Lek.dent. Katarzyna Borycka, mgr logopeda Agnieszka Borowiec (Współpraca ortodonty i logopedy – diagnoza i postępowanie kliniczne) /45 min/ logopeda, Laboratorium Mowy, Warszawa; lekarz dentysta w trakcie specjalizacji z ortodoncji, NZOZ Dental Gallery, Warszawa

14.15 – 14.30 dyskusja

14.30 – 15.30 obiad dla uczestników Sympozjum, czas dla Wystawców, Firm Dom Lekarza 

Zebranie Zarządu Sekcji

15.30 – 17.30 SESJA 3 – SESJA MŁODYCH Dom Lekarza 

Referaty w trakcie zgłaszania i kwalifikacji. 

Tematy wykładów otwarcia i zamknięcia Sesji 3. 

  • Dr n. med. Tomasz Stefański (Ewolucja ortodontycznych analiz cefalometrycznych) /30 min/ Katowice
  • Dr n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska (Jatrogenny wpływ przyklejania zaczepów ortodontycznych na szkliwo zębów) /30 min/ Zakład Stomatologii Zintegrowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

17.30 – 18.00 Dyskusja

18.00 – 18.30 kawa, herbata – czas dla Wystawców, Firm

18.30 – 21.00 Wieczór NIESPODZIANKA dla wszystkich uczestników i przedstawicieli Firm Dom Lekarza 

21.00 -24.00…NOC MŁODYCH PRZYSZŁYCH ORTODONTÓW I ORTODONTÓW MŁODYCH DUCHEM. ZAPROSZENIE NA SPONSOROWANE TAŃCE I HULANKI 

 

SOBOTA 24.10.2015 

9.30 Biuro Sympozjum, certyfikaty, rachunki Dom Lekarza 

10.00-11.30 SESJA 4 – estetyka w ortodoncji, tematy wolne Dom Lekarza 

  • Lek. dent. Jolanta Jarka (Estetyka twarzy pacjentów – wizytówką naszych kompetencji) /60 min/ Ortodoncja Opole
  • Dr n. med. Daria Pietraszewska, dr n. med. Agnieszka Wacławczyk, lek. dent. Monika Gardiasz, dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska (Dentinogenesis i amelogenesis imperfecta hereditaria – interdyscyplinarny problem funkcjonalny i estetyczny) /30 min/ Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11.30-11.45 dyskusja

11.45-12.15 kawa, herbata – czas dla Wystawców, Firm

12.15-13.30 SESJA 5 – tematy wolne Dom Lekarza 

  • Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek (Nowe spojrzenie na etiologię nowotworów złośliwych części twarzowej czaszki) /30 min/ Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Dr n. med. Anna Jodłowska (1), dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska (1), dr n. med. Grażyna Milejska (2) (Zaburzenia rozwojowe zębów u dzieci po radio- i chemioterapii nowotworów) /30 min/ (1) Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (2) Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

13.30-13.45 dyskusja

13.45 -14.00 Zakończenie Sympozjum