ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 6 października 2022
Zobacz:

10. Sympozjum CEIA

  • Data szkolenia: 24-10-2014 - 25-10-2014
  • Organizator szkolenia: Dental Depot Wasio
  • Miejsce szkolenia: Kraków
Szczegóły szkolenia

DOROCZNE SPOTKANIE IMPLANTOPROTETYKÓW I SYMPATYKÓW STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ
Dziesiąta, jubileuszowa edycja sympozjum CEIA (Central European Implant Academy) to trzy bloki wydarzeń poświęcone zagadnieniom współczesnej implantologii: sesja wykładowa, CEIA Evening oraz Forum Praktyków Implantologów. Wśród wykładowców znajdują się:

  • dr Francesco Amato (ukończył studia doktoranckie z Mikrobiologii Biofarmaceutycznej na Uniwersytecie Medycznym w Catanii we Włoszech. Uczestniczył w programie kształcenia podyplomowego z implantologii stomatologicznej i periodontologii dla obcokrajowców na New York University College of Dentistry. Odbył staż z Chirurgii Jamy Ustnej na Uniwersytecie w Catanii. Dr Amato jest autorem wielu publikacji z zakresu estetyki w implantoprotetyce i protetyce. Na co dzień prowadzi specjalistyczną prywatną praktykę, zajmując się chirurgią jamy ustnej, periodontologią i implantologią w Catanii, we Włoszech)
  • prof. Stephen Chu (wykładowca na Oddziale Protetyki Stomatologicznej na Uniwersytecie Columbia. Specjalizuje się w estetyce prac protetycznych na zębach naturalnych i implantach. Autor i współautor wielu artykułów, podręczników i rozdziałów w ważnych publikacjach o zasięgu międzynarodowym, w tym: The Fundamentals of Color : Shade Matching and Communication in Esthetic Dentistry, Aesthetic Restorative Dentistry: Principles Practice, Practical Procedures and Aesthetic Dentistry.Twórca systemu do oceny parametrów estetyki stałych uzupełnień protetycznych „Chu”, którym posługują się klinicyści na całym świecie. Wieloletni, bezpośredni współpracownik Prof. Tarnowa. Prowadzi szkolenia i wykłady w wielu miejscach na świecie)
  • dr hab. n. med. Piotr Majewski (kierownik, patron naukowy i mentor CEIA. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych (USA, Szwecja, Włochy, Szwajcaria i Niemcy). Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Collegium Medicum UJ, następnie Chirurgii Stomatologicznej oraz Katedry Protetyki IS CM UJ. Obecnie Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dyrektor polskiego oddziału międzynarodowego programu nauczania na Uniwersytecie w Nowym Yorku (New York University College of Dentistry). Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO polskiego towarzystwa Periodontologii. Autor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień krajowych oraz zagranicznych z zakresu implantologii i regeneracji tkanek. Posiada 22-letnie doświadczenie implantologiczne, nabyte w wielu ośrodkach, prowadzi również własną praktykę z zastosowaniem różnych systemów implantologicznych)

W ogólnym zarysie tematyka dnia pierwszego będzie dotyczyła planowania leczenia, przyczyn i sposobów leczenia komplikacji w leczeniu implantoprotetycznym, a także problemów związanych z występowaniem i leczeniem periimplantitis. Wykładowcy, na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych, zaprezentują własne sposoby interdyscyplinarnego postępowania w zakresie rekonstrukcji uzębienia oraz sposoby rozwiązywania trudnych terapeutycznie przypadków. Ponadto, zostanie przedstawione autorskie podejście do planowania i leczenia implantoprotetycznego w strefie estetycznej. Metoda Prof. Chu jest stosowana w wielu ośrodkach implantologicznych na całym świecie. Będziecie Państwo mieli okazje zaznajomić się bezpośrednio z tą koncepcją i być może w przyszłości stosować we własnej praktyce.
W drugim dniu, będącym kontynuacją dnia poprzedniego, zaprezentowane zostaną koncepcje skrócenia czasu leczenia w aspekcie estetyki, minimalnej inwazyjności zabiegów implantacyjnych, wykorzystania różnych protokołów chirurgicznych, krótkich implantów, a także nowych powierzchni wszczepów dentystycznych. Będzie to okazja do wzajemnej wymiany własnych doświadczeń i poglądów na tematy nas interesujące. Mając na względzie fakt, iż wielu z Państwa posiada wieloletnie doświadczenie, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. W drugiej części dnia przedstawione będą metody interdyscyplinarnego leczenia ortodontyczno-implantologicznego, w szczególności w aspekcie ortodontycznego przygotowania optymalnych warunków ilościowych i jakościowych w zakresie biologii tkanek okołowszczepowych. Mam nadzieję, ze to Jubileuszowe Sympozjum CEIA w Krakowie będzie wydarzeniem inspirującym Państwa do dalszej pracy, okazją do spotkań towarzyskich, nawiązania współpracy, a także do krótkiego wytchnienia od codziennych obowiązków.

dr hab. n. med. Piotr Majewski

Sesja wykładowa: Auditorium Maximum UJ | Kraków, ul. Krupnicza 33
Forum Praktyków Implantologów: Instytut Stomatologii UJ | Kraków, ul. Montelupich 4
Zapisy on-line: www.ceia.pl
Miesięcznik „Stomatologia” jest patronem medialnym wydarzenia.


Szczegóły szkolenia

Organizator szkolenia

Dental Depot Wasio

Lokalizacja szkolenia

Unnamed Venue
Kraków

    Otwórz w Google Maps

    Nasi klienci