Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kurs endodoncji mikroskopowej dla początkujących  „Now, I ENDO – stand”

 • Data szkolenia: 22-06-2019
 • Organizator szkolenia: Poldent
 • Miejsce szkolenia: Łódź

Prowadzący:
dr n. med. Agata Koprowicz
Miejsce:
Centrum Edukacyjno-Naukowe Wellcamdent ul. Dostawcza 14, Łódź
Data:
22.06.2019 godz. 9:00-18:00
Cena:
1400zł lekarze dentyści, 1200 zł lekarze stażyści, 1050zł studenci
Opis
Szkolenie skierowane do lekarzy rozpoczynających pracę z mikroskopem. Kurs w nowoczesnej, doskonale wyposażonej sali fantomowej.
Program szkolenia
 9:00-12:00 CZESC TEORETYCZNA:

 • Anatomia – pierwszy krok do sukcesu, czyli jak czytać mapę endodontyczną?

ENDO access – co stoi na przeszkodzie, a co przeszkodą nie jest?

 • Omówienie przypadków klinicznych i ocena zdjęć radiologicznych.
 • Analiza ryzyka wystąpienia powikłań w trakcie ENDO ze względu na anatomię systemu kanałowego.
 • Prezentacja zdjęć fotograficznych i filmów z przeprowadzonego leczenia kanałowego.
 • Pulp Capping czy ENDO?
 • Protokół wykonania przykrycia bezpośredniego, wybór materiałów i instrumentarium.
 • Omówienie algorytmu przykrycia bezpośredniego z wykorzystaniem materiału Biodentine i MTA.
 • Sam na sam z mikroskopem! – przygotowanie instrumentarium i stanowiska do pracy w powiekszeniu. Zasady i ergonomia pracy z mikroskopem, niezbędne instrumentarium do pracy, zasady pracy „bez i z” asysta na 4 ręce,.
 • Jak stworzyć warunki dla perfekcyjnego ENDO?
 • Izolacja pola zabiegowego, różne metody i sytuacje kliniczne pracy z koferdamem.
 • Jak sprawnie odizolować ząb z rozlegle zniszczoną koroną?
 • Niezawodne instrumentarium ograniczone do minimum.
 • Odtwarzanie w koferdamie: techniki i materiały.
 • Opracowanie i wypełnienie kanału – prezentacja narzędzi WaveOne Gold oraz omówienie wypełnienia kanału z wykorzystaniem gutaperki o dużej stożkowatości z uszczelniaczem na bazie bioaktywnego materiału.

12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
12:15-14:30 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZ.I

 • Metody zakładania koferdamu.
 • Praca pod mikroskopem:

– opracowanie ubytków próchnicowych,
– aplikacja materiału bioaktywnego,
– rekonstrukcja tkanek zęba w koferdamie i przy użyciu systemu matryc sekcyjnych
14:30 – 15:15 – PRZERWA LUNCHOWA
15:15-17:30 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZ.II (z przerwą kawową)

 • Opracowanie małoinwazyjnego dostępu.
 • Opracowanie kanału za pomocą wybranego systemu maszynowego i wypełnienie za pomocą gutaperki i uszczelniacza bioceramicznego.

17:30 – 18:00 – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI, QUIZ
Uczestnikom kursu zapewniamy:

 • doskonale wyposażone stanowiska pracy(unity KaVo DSE clinical, 22 calowe monitory Neovo,endopiloty,lampy polimeryzacyjne)
 • warsztat prowadzony w całości pod mikroskopem (każdy z uczestników posiada swój mikroskop)
 • małą grupę (max. 10 osób) umożliwiającą kontakt z prowadzącym
 • dwie przerwy kawowe oraz lunch
 • każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu
 • za udział w szkoleniu przysługuje lekarzowi dentyście 8 punktów edukacyjnych

 
Informacje i rejestracja
Kamila Wałęsa
tel. 506 611 704
szkolenia@wellcamdent.com