Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Protetyka zaawansowana z elementami okluzji

 • Data szkolenia: 14-04-2023 - 15-04-2023
 • Organizator szkolenia: DSI

Program szkolenia:

Zasady okluzji i estetyki w planowaniu leczenia implantoprotetycznego:

 • Planowanie leczenia – analiza funkcjonalna i estetyczna.
 • Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w pracy klinicznej.
 • Zastosowanie DFA.
 • Rekonstrukcja wysokości zwarcia wax up / set up /mock up.
 • Przygotowanie jamy ustnej do wykonania uzupełnień na implantach.
 • Wizualizacja planu leczenia.
 • Współpraca ortodontyczno protetyczna.

 

Rozległe uzupełnienia protetyczne wsparte o wszczepy:

 • Koncepcje zaopatrzenia bezzębnych łuków.
 • Protezy typu overdenture i zaczepy precyzyjne: locator/equator/belka.
 • Elementy Multi Unit i przekierowanie śruby.
 • Prace pełnołukowe przykręcane i cementowane.
 • Uzupełnienia stałe vs ruchome w bezzębiu, rozmieszczenie implantów i rozkład sił.
 • Natychmiastowe obciążenie: prawda czy mit?
 • Mosty jednobrzeżne.
 • Blokowanie koron.
 • Wyciski w pracach rozległych.
 • Uzupełnienia tymczasowe.
 • Korony przykręcane czy cementowane, co wybrać?
 • Współpraca z pracownią.

 

Uzupełnienia protetyczne na implantach w strefie estetycznej:

 • Protokół gojenia zamkniętego, otwartego i natychmiastowego obciążenia.
 • Integracja korony na implancie w strefie estetycznej.
 • Modelowanie profilu wyłaniania tkanek miękkich.
 • Biologia tkanek okołowszczepowych.
 • Zmiana położenia korony na implancie w czasie, implantacja u młodocianych.
 • Uzupełnienia tymczasowe – cementowane czy przykręcane?
 • Modelowanie profilu wyłaniania.
 • Indywidualizacja transferu wyciskowego, wyciski w strefie estetycznej.
 • Łączniki w strefie estetycznej.

 

Materiały i możliwości estetyczne, technologia CAD/CAM w implantoprotetyce:

 • Materiały implantów, materiały łączników, materiały koron – co wybrać?
 • Korona na implancie – jak to jest zrobione?
 • Łączniki indywidualne, hybrydowe.
 • Połączenie stożkowe vs sześciokąt wewnętrzny.
 • Skanowanie wewnątrzustne czy w pracowni?
 • Prace frezowane pełnokonturowe i hybrydowe.
 • Cementowanie – jak to zrobić dobrze?
 • Niepowodzenia w implantoprotetyce.

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY:

 

 • Zastosowanie łuku twarzowego, ustalenie wysokości zwarcia, zasady estetyki.
 • Krótka deprogramacja i ustalenie powtarzalnej pozycji żuchwy.
 • Wykonanie koron tymczasowych na implancie.
 • Modelowanie profilu wyłaniania korony tymczasowej.
 • Indywidualizacja transferu wyciskowego do wycisku estetycznego.