Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Epidemiologiczne aspekty występowania martwicy kości szczęk…

...związanej z bisfosfonianami u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Bisfosfoniany są stabilnymi syntetycznymi analogami pirofosforanów nieorganicznych, hamującymi resorpcję kości zależną...

Czytaj dalej

Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem bisfosfonianów u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – dyskusja krytyczna i opis dwóch przypadków

Bisfosfoniany są klasą leków powszechnie przepisywanych w chorobach dotykających układ kostny ze względu na hamowanie czynności osteoklastów. Między innymi bywają...

Czytaj dalej