Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Część I

Część I. Wybielanie zębów żywych w codziennej praktyce stomatologicznej. Metoda nakładkowa.

Streszczenie: Wybielanie stanowi nieinwazyjną, prostą i przewidywalną metodę poprawiającą estetykę uzębienia. W artykule przedstawiono doświadczenia własne autora dotyczące zastosowania metody nakładkowej z użyciem 16-proc. żelu Opalescence.

 

Ryc. 1Współczesna stomatologia dysponuje szerokim wachlarzem nowoczesnych metod terapeutycznych umożliwiających zmianę jakości życia naszych pacjentów. Jest prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny, w której postęp zaangażowanych jest wiele instytucji i koncernów międzynarodowych. Kosmetyka prac, jakość i estetyka wraz z czynnościowymi i biomechanicznymi kryteriami decydują o powodzeniu prowadzonego leczenia stomatologicznego. Mając do dyspozycji tak wiele technologii, materiałów i metod stomatologicznych, nie sposób nie myśleć o pięknym, uszczęśliwiającym pacjenta efekcie leczenia.

 

 

Dobór koloru zębów

Nadrzędną kwestią w uzyskaniu satysfakcjonujących wyników leczenia jest ustalenie, czy obecny kolor zębów zadawala pacjenta. Oprócz opinii pacjenta, prowadzący lekarz dentysta również w sposób krytyczny, uwzględniający kryteria kosmetyczne, winien zwrócić uwagę na ten ważny, pozornie łatwy w ocenie parametr. Jest to punkt wyjścia do dalszych czynności zabiegowych, których powodzenie uzależnione jest w znaczącej części od doboru koloru zębów. W codziennej pracy stomatologa przedmiotem zainteresowania są obiekty półprzeźroczyste (zęby, uzupełnienia), na których światło, padając, wywołuje wiele złożonych zjawisk fizycznych. Światło ulega odbiciu dyfuzyjnemu, rozmyciu, absorpcji, rozproszeniu, emisji lub odbiciu wewnętrznemu [1]. Ustalenie koloru w związku ze złożonością towarzyszących mu również odmiennych warunków oświetlenia nie jest łatwe.

W codziennej praktyce rzadko kontaktujemy się z pacjentem niewymagającym wstępnej higienizacji. Pierwszym i oczywistym krokiem umożliwiającym obiektywną ocenę koloru zębów jest zabieg polegający na oczyszczeniu powierzchni zębów. Począwszy od wykonania tego przy użyciu profesjonalnych past, na skalingu i polishingu skończywszy. W prosty i szybki sposób pozbywamy się obecnych na powierzchni zębów osadów czy/i kamienia nazębnego. Oczywiście, standardem jest edukacja pacjenta dotycząca sposobu dbania o higienę i szkodliwego wpływu używek. Na podkreślenie zasługuje kwestia braku zgody na profesjonalne wybielanie zębów u osób palących. Edukując pacjenta, możemy dać mu bodziec i silną motywację do zaprzestania palenia tytoniu. Doświadczenia praktyczne wskazują, że pewna grupa palaczy wykorzystuje tę szansę z korzyścią dla swego zdrowia i z korzyścią dla swych zębów. Zabiegiem uzupełniającym jest profesjonalna profilaktyka fluorowa stosowana rutynowo, przywracająca w prosty i szybki sposób piękny blask szkliwa.