Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Zmiana kształtu zębów materiałem kompozytowym

W codziennej pracy lekarz stomatolog coraz częściej spotyka się z pacjentami pojawiającymi się w gabinecie w związku z defektami estetycznymi uśmiechu. W dobie nowoczesnych materiałów ich oczekiwania związane ze zniwelowaniem niedoskonałości są możliwe do realizacji. Wymagają one artystycznych umiejętności od lekarza i dobrego wyczucia koloru i formy w szerokim tego słowa znaczeniu. W artykule przedstawię własne doświadczenia związane z estetyczną korektą kształtu zębów w odcinku przednim.

Spośród wielu dostępnych metod nowoczesnej stomatologii, umożliwiających estetyczną korektę kształtu i ustawienia zębów, prym wiodą metody minimalnie inwazyjne. Raz usunięte tkanki zęba stanowią nieodwracalną stratę. W piśmiennictwie nie brak co prawda doniesień o sukcesach w tworzeniu zawiązków zębów na drodze inżynierii genetycznej [1, 2, 3], jest to jednak kwestia odległej, nieokreślonej przyszłości. Współczesna stomatologia wprowadza wiele zmian w technologii, które umożliwiają skuteczną ochronę tak cennych tkanek twardych zęba [4, 5].

Opis przypadku korekty estetycznej zębów 

Do gabinetu autora zgłosiła się pacjentka, prosząc o korektę estetyczną zębów 13 i 12 oraz zębów 22 i przetrwałego zęba mlecznego 63 (fot. 1-1 b). Kobieta była w trakcie leczenia ortodontycznego. Anatomia wymienionych zębów uniemożliwiała estetyczne ustawienie ich w łuku poprzez samodzielne leczenie ortodontyczne. Ząb 63 był dobrze osadzony w zębodole bez cech resorpcji i bez zawiązka zęba 23, co potwierdzono, analizując dostarczoną dokumentację radiologiczną. Pacjentka odrzuciła propozycję implantacji, w związku z powyższym zdecydowano o wykonaniu remodelingu kompozytowego zębów.

Procedura postępowania obejmowała założenie koferdamu i wypiaskowanie zębów zakwalifikowanych do remodelingu kompozytowego. Przed piaskowaniem odsłonięte w koferdamie zęby zabezpieczono taśmą teflonową. Procedura ta umożliwia modelowanie kształtu zęba z obserwacją anatomii i kolorystyki zębów sąsiednich. Zastosowano piaskarkę Dento-Prep (Ronvig) i proszek tlenku glinu o rozmiarze cząsteczki 50 mikronów. Wytrawienie przeprowadzono z zastosowaniem 37-proc. kwasu ortofosforowego (ENA Etch, Micerium) przez 35 s dla szkliwa. Nie opracowywano zębów, w związku z czym system łączący i kompozyt aplikowano na powierzchnię szkliwa. Zastosowano system łączący (Adper Single Bond 2, 3M ESPE) w dwóch warstwach naświetlanych przez 10 s. Kompozytem użytym do korekty kształtu zębów był Filtek Supreme XT (3M ESPE), nakładany warstwowo (fot. 2-9). Po ostatecznym wypolerowaniu wypełnień i zdjęciu koferdamu pacjentkę poproszono o opinię. Efekt zabiegu satysfakcjonował ją.

Dzięki nowoczesnym materiałom uniknięto konieczności szlifowania zębów pod licówki czy korony porcelanowe, uzyskując ten sam satysfakcjonujący efekt kosmetyczny.

 

Wnioski 

Nowoczesna stomatologia ma do zaproponowania doskonałe materiały kompozytowe, których umiejętne zastosowanie jest bardzo dobrą alternatywą dla protetyki – wymagającej niestety szlifowania nieleczonych zdrowych zębów.


Autor i zdjęcia:

lek. dent. Adam Romaniuk-Demonchaux
Indywidualna Prywatna Praktyka Lekarska „Stomatologia Zdrowego Uśmiechu” w Rybniku

Streszczenie:
Publikowany artykuł prezentuje opis przypadku klinicznego rekonturingu zębów przednich techniką bezpośrednią z zastosowaniem materiału kompozytowego.

Piśmiennictwo:

1. Chai Y.L., Salvkin H.C.: Prospects for tooth regeneration in the 21st century: a perspective. „Microsc. Res. Tech.”, 2003, 60, 5, 469-479.

2. Summers M.: To the root of the stem cell problem.The evolutionary importance of epithelial stem cell niche during tooth development. Academic disseration, Helsinki 2004, Developmental Biology Programme Institute of Biotechnology, University of Helsinki.

3. Sikora M.A., Olszewski W.L.: Stem cells biology and therapeutic application. „Postęp Hig. Med. Dosw.” (online), 2004, 58, 202-208.

4. Magne P.: Composite resins and bonded porcelain: the post-amalgam era? „J Calif Dent Asoc” 2006; 34: 135-147.

5. Simonsen R.J.: New materials on the horizon. „J Am Dent Asocc.” 1991 Jul;122(7):24-31. Review.