Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Trendy FDI

O stomatologii zachowawczej podczas FDI Poznań 2016

Jedną z zalet programu naukowego Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI jest jego różnorodność tematyczna. Komitet Naukowy zadbał, aby podczas wykładów eksperci z całego świata omówili także aktualne problemy i trendy w stomatologii zachowawczej.

prof. Gil Alcoforado

prof. Gil Alcoforado

Zrozumieć florę bakteryjną jamy ustnej

Jaki jest wpływ indywidualnie ukierunkowanej profilaktyki na zdrowie jamy ustnej? Na to pytanie w Poznaniu postara się odpowiedzieć prof. Denis Bourgeois. Francuz przekonuje, że nowe techniki biologii molekularnej, dotyczące ludzkiej flory bakteryjnej, kluczowego elementu dla utrzymania zdrowia człowieka, otwierają fascynujące perspektywy.

Jama ustna zawiera najbardziej zróżnicowaną i złożoną florę bakteryjną w całym ludzkim organizmie. Zrozumienie składu periodontologicznej flory bakteryjnej u osób zdrowych oraz interakcji pomiędzy bakteriami a gospodarzem i środowiskiem daje nowe spojrzenie na rolę, jaką odgrywają te społeczności w zdrowiu i w chorobie – przekonuje wykładowca.

Spotkanie z prof. Bourgeois’em pozwoli uczestnikom modyfikować nowe strategie zapobiegania chorobom jamy ustnej, tak aby odwrócić zaburzenia równowagi flory bakteryjnej i ją odtworzyć. Podczas wykładu zostanie zaprezentowany model zdrowego przyzębia według Socranskyego i jego hipotezy, bez kwestionowania metod i istniejących technik higienicznych, co obejmuje zaproponowanie nowych kierunków w profilaktyce chorób jamy ustnej.

Periodontolog z higienistką w duecie

Zawsze starałem się udoskonalać własne metody leczenia periodontologicznego, nigdy nie tracąc z oczu poprawy samopoczucia pacjenta. Omawiając tę „ewolucję”, nie zawsze wynikającą z badań naukowych, wyjaśnię także, dlaczego kluczowa była rola higienistek, które pracowały wraz ze mną przez te wszystkie lata – zapowiada prof. Alcoforado.

Ekspert będzie przekonywał również, że chociaż niechirurgiczne leczenie periodontologiczne w zaawansowanych przypadkach ma pewne ograniczenia, można poszerzyć możliwość jego wykorzystania pod warunkiem ścisłego przestrzegania pewnych aspektów.

Opracowanie mechaniczne nie jest jedynym kluczem do skutecznego leczenia periodontologicznego. Niezbędne jest prawidłowe psychologiczne prowadzenie pacjenta – dodaje.

Biofilm – podejście systemowe

dr Rolf Kufus

dr Rolf Kufus

Dr Rolf Kufus ze Szwajcarii podczas FDI Poznań 2016 przedstawi argumenty za tezą, że skrupulatne przemieszanie biofilmu w szczelinach dziąsłowych i przestrzeniach międzyzębowych raz dziennie jest kluczem do zdrowia dziąseł i przyzębia. Słuchacze dowiedzą się m.in. jak działają systemy Bop Your Teeth oraz ITOP.

ITOP to system uczący personel stomatologiczny, jak w najnowocześniejszy sposób postępować z biofilmem. Bop Your Teeth z kolei motywuje pacjentów do osiągnięcia i utrzymania pozycji sprawnego menedżera kontrolującego biofilm – wyjaśnia prof. Kufus.

Szwajcar zapewnia, że metody opierają się na zmianach obowiązujących paradygmatów.

Odnosimy sukces na kilku poziomach: pacjenci są zdrowsi, mają tego świadomość i polecają nasz gabinet swoim znajomym. Personel stomatologiczny jest bardziej zmotywowany, ponieważ z osób czyszczących przemienia się w trenerów osobistych. Lekarze dentyści są bardziej zmotywowani, ponieważ mogą wykonywać wartościowsze wypełnienia, zabiegi chirurgiczne, endodontyczne czy odbudowy protetyczne – wylicza.

Dr Kufus będzie również prowadził wykład pt. „Profilaktyka i stomatologia społeczna” podczas Dnia Niemieckiego.

Łukasz Sowa, rzecznik prasowy FDI Poznań 2016


TEMAT FDI Poznań 2016

Czy możliwe jest zapobieganie próchnicy wczesnego dzieciństwa?

prof. dr hab. Katarzyna Emerich

prof. dr hab. Katarzyna Emerich

Próchnica wczesnego dzieciństwa (ECC), określana jako „obecność jednego lub więcej zębów mlecznych z próchnicą, usuniętych lub wypełnionych z powodu próchnicy u dziecka w wieku 71 miesięcy lub młodszych”, jest jedną z najczęstszych przewlekłych choroby wśród dzieci na całym świecie. Pomimo ogólnego spadku częstości występowania próchnicy w ciągu ostatnich dziesięcioleci ECC jest nadal poważnym problemem w wielu krajach.

Etiologia ECC nie różni się od innych typów próchnicy, ale może być modyfikowana przez wiele czynników specyficznych tylko dla małych dzieci. Związana jest z implantacją bakterii odpowiedzialnych za rozwój choroby próchnicowej, niedojrzałością odpowiedzi immunologicznej gospodarza oraz wzorcami zachowań związanych z karmieniem i higieną jamy ustnej we wczesnym dzieciństwie.

Dlatego zapobieganie ECC oraz zarządzanie chorobą powinno być kierowane na 6 następujących obszarów: podatność tkanek zębów, środowisko mikrobiologiczne jamy ustnej, ślina jako podstawa homeostazy jamy ustnej, odpowiednia dieta, edukacja i poziom wiedzy, zachowania prozdrowotne. Zapobieganie chorobie oparte na ocenie ryzyka ECC wymaga zaangażowania rodziny, co pozwala skutecznie modyfikować codzienne zachowania. Zapobieganie próchnicy rozpoczynane przed i kontynuowane podczas całego procesu rozwoju i wyrzynania uzębienia jest konieczne. Pediatrzy i lekarze rodzinni powinni odgrywać ważną rolę w edukacji stomatologicznej dzieci i ich rodzin. Dostępne proste wskaźniki oceny ryzyka rozwoju choroby próchnicowej pozwalają identyfikować dzieci w wieku przedszkolnym, wymagające szczególnej troski. Stosowanie pasty do zębów z fluorem oraz lakierowanie zębów zostały uznane za najskuteczniejsze strategie zapobiegania ECC. Z kolei rozmowy motywacyjne wydają się być podstawą zmiany zachowań dotyczących zdrowia jamy ustnej, skutecznie redukującą rozwój choroby próchnicowej na różnych etapach.

Podczas wykładu uczestnicy m.in. nabędą umiejętności rozróżniania próchnicy wczesnego dzieciństwa oraz próchnicy ogólnie, nauczą się określać cele wczesnego zapobiegania i ustalania planu interwencji leczniczych oraz poznają najnowsze koncepcje zarządzania procesem chorobowym ECC.


Stomatologia zachowawcza podczas FDI Poznań 2016

  • „Wpływ indywidualnie ukierunkowanej profilaktyki na zdrowie jamy ustnej” – prof. Denis Bourgeois (wykład)
  • „Niechirurgiczne leczenie periodontologiczne: Zmiana podejścia po 32 latach praktyki” – prof. Gil Alcoforado (wykład)
  • „Czy możliwe jest zapobieganie próchnicy wczesnego dzieciństwa? – aktualne poglądy i strategie leczenia” – prof. Katarzyna Emerich (wykład)
  • „Systemy BOP YOUR TEETH oraz ITOP dla zdrowych zębów i zdrowej sytuacji finansowej” – dr Rolf Kufus
  • „Profilaktyka i stomatologia społeczna” – dr Rolf Kufus (wykład w ramach Dnia Niemieckiego)

Program naukowy (i nie tylko) – bogactwo wyboru

Sześć równoległych sesji tematycznych, prezentacje ustne i plakatowe, spotkania z ekspertami, sympozja firm oraz warsztaty i kursy praktyczne, czyli tzw. hands-on – te wszystkie wydarzenia składają się na oficjalny program naukowy Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI, który 7 września 2016 r. rozpocznie się w Poznaniu. Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie na język polski. Kongresowi towarzyszy Światowa Wystawa Stomatologiczna, a także różnorodny program wydarzeń o charakterze kulturalnym i towarzyskim. Szczegóły na www.fdi2016poznan.org.