Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Uniwersytet Medyczny w Lublinie kończy 65 lat

UMLUB LOGO JUBUniwersytet Medyczny w Lublinie kończy w tym roku 65 lat. Wykształcił 40 tys. absolwentów, w tym 17 tys. lekarzy – przypomniano w piątek podczas głównych uroczystości jubileuszowych. Rektor uczelni prof. Andrzej Drop, dwunasty w jej dziejach, przedstawiając historię i dorobek UM podkreślił, że nauka idąca w parze z medycyną może być fascynująca, zwłaszcza jeśli idzie o ratowanie ludzkiego życia.

„Nasi poprzednicy zaczynali medycynę i farmację akademicką niemal od zera, na zgliszczach powojennego Lublina, gromadząc pomoce naukowe, kompletując kadrę nauczającą, poszukując usilnie bazy lokalowej. Lata całe trwała budowa dzisiejszej mocnej pozycji Uniwersytetu Medycznego” – powiedział Drop.

„Dziś uwarunkowania ekonomiczne sprawiają, że w sposób głęboko przemyślany planujemy nasze inwestycje, które skrojone są na miarę współczesnych potrzeb. Konsekwentnie modernizujemy bazę dydaktyczną, w ostatnich latach powstało kilka nowych budynków, a my wciąż myślimy o nowych. Trzy nasze szpitale kliniczne, to czołówka lecznictwa w makroregionie” – dodał rektor.

Wojewoda lubelski, Wojciech Wilk powiedział, że Uniwersytet Medyczny jest wizytówką Lublina i regionu. „Trudno byłoby sobie wyobrazić Lublin i region bez Uniwersytetu Medycznego. Liczba studentów z zagranicy, którzy tu się kształcą sprawia, że można go nazwać uniwersytetem międzynarodowym” – podkreślił.

List gratulacyjny przysłała premier Ewa Kopacz, która jest absolwentką lubelskiej uczelni medycznej.

Nauczanie medycyny w Lublinie rozpoczęło się w 1944 r., gdy powstał Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, a na nim Wydział Lekarski. Trwała jeszcze wojna, gdy w oswobodzonym od Niemców w Lublinie pierwsi studenci rozpoczęli zajęcia. W 1945 r. powstał Wydział Farmaceutyczny UMCS.

Samodzielna Akademia Medyczna powstała w 1950 r., gdy oba wydziały oddzieliły się od UMCS. W latach siedemdziesiątych minionego stulecia powołano Wydział Pielęgniarski oraz Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego. W 1995 r. został utworzony Oddział Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego, w 2001 r. uruchomiono studia anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim. Od 2008 r. uczelnia nosi miano Uniwersytetu Medycznego.

W lubelskiej uczelni medycznej pracował wybitny polski immunolog i mikrobiolog, odkrywca praw dziedziczenia grup krwi oraz twórca współczesnego systemu ich oznaczania prof. Ludwik Hirszfeld, a także twórca kriooftalmologii prof. Tadeusz Krwawicz.

Do dziś uczelnia wykształciła 40 tys. absolwentów, w tym 17 tys. lekarzy medycyny, 3,3 tys. stomatologów, 7 tys. magistrów farmacji.

Obecnie na czterech wydziałach i 13 kierunkach kształci się tu 7 tys. studentów, w tym 1,1 tys. studentów anglojęzycznych pochodzących z 53 krajów świata. Uniwersytet Medyczny łącznie z trzema szpitalami klinicznymi zapewnia pracę 8 tys. osób, co czyni go największym pracodawcą w Lublinie. Nauczycieli akademickich jest ponad 1,2 tys.; w tej grupie 118 profesorów tytularnych i 140 doktorów habilitowanych.

Lubelski UM należy do elitarnego, o zasięgu międzynarodowym, Stowarzyszenia Uczelni Medycznych, z siedzibą w Nowym Jorku. Dziewięciu jego profesorów otrzymało godność doktora honoris causa nadaną przez uczelnie krajowe i zagraniczne.

naukawpolsce.pap.pl


Logo:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie