Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

W MZ o elektronicznej dokumentacji medycznej, ustawie „6%” i edukacji prozdrowotnej

20 września br. wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz po raz kolejny spotkał się z szefem gabinetu politycznego Ministra Zdrowia. Przypomniał m.in. o zagrożeniach wynikających z braku właściwego przygotowania do wdrożenia od 1 stycznia 2019 r. elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa danych. Wiceprezes NRL zaapelował o pilne wyjaśnienie przez resort zdrowia problemów zgłoszonych w piśmie samorządu lekarskiego z 9 sierpnia 2018 r. Lekarze oczekują na określenie przez ministra zdrowia kryteriów funkcjonalności dla programów komputerowych, w tym – umożliwiającej dokonanie zrzutu całej bazy do formatu, który może być następnie zaimportowany do innego systemu. Brak reakcji będzie oznaczał konieczność pilnego zwołania debaty z udziałem ekspertów z obu stron, celem uniknięcia nie tylko wspomnianych problemów, ale także prawdopodobnych niepotrzebnych ogromnych wydatków zarówno ze środków publicznych, jak i ze strony samych lekarzy.

Jacek Kozakiewicz przekazał również kolejny zestaw pytań i wątpliwości zgłaszanych przez lekarzy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym dotyczących pozbawiania uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia lekarzy dentystów w okresie rezydentury. Przypomniał, że minister zdrowia wielokrotnie deklarował szybkie reagowanie na podobne przypadki i zamieszczanie stosownych komunikatów na stronie internetowej MZ.

Uzgodniono organizację w pierwszej połowie listopada br. w siedzibie NIL wspólnego spotkania z zespołem konsultantów krajowych, poświęconego specjalizacjom lekarskim i lekarsko-dentystycznym, także w aspekcie problemów podniesionych przez prezesa NRL Andrzeja Matyję podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nie zabrakło innych tematów, m.in. dotyczących konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony dla lekarzy wykonujących funkcję biegłych sądowych. Szef gabinetu politycznego MZ zadeklarował zaaranżowanie w najbliższym czasie spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tego samego dnia w Ministerstwie Zdrowia odbyło się również spotkanie Jacka Kozakiewicza, zastępcy sekretarza NRL Artura Drobniaka, członka Zespołu ds. Polityki Medialnej NIL Marii Kłosińskiej i rzecznika prasowego Ewy Gwiazdowicz-Włodarczyk z dyrektorem Biura Prasy i Promocji MZ Krzysztofem Jakubiakiem i jego zespołem. W trakcie dwugodzinnego spotkania omówiono założenia wspólnej kampanii społecznej dotyczącej edukacji prozdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Kampania ta ma wskazać na znaczenie współodpowiedzialności wszystkich obywateli a nie tylko lekarzy i innych pracowników medycznych oraz organizatorów ochrony zdrowia za dobrostan zdrowotny.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska