Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Wady zgryzu i stłoczenia pojawiły się 12 tys. lat temu

Naukowcy z University College Dublin w Irlandii, Israel Antiquity Authority i State University of New York w Bufallo, pod kierunkiem prof. Rona Pinhasiego, przeanalizowali kształt żuchwy i wymiary koron zębów 92 archeologicznych szkieletów z Lewantu, Anatolii oraz Europy sprzed 28-6 tys. lat. Badania wykazały, że stłoczenia i wady zgryzu występujące u rolników z Lewantu 12 tys, lat temu, a niewystępujące wcześniej np. u ludów myśliwych-zbieraczy, są efektem zmiany diety.

Fot. Olivia Cheronet, UCD. U góry żuchwa przedstawiciela ludów myśliwych-zbieraczy, u góry: rolnika z Lewantu.

Fot. Olivia Cheronet, UCD. U góry żuchwa przedstawiciela ludów myśliwych-zbieraczy, u dołu: rolnika z Lewantu.

W populacji myśliwych-zbieraczy występuje korelacja między formą żuchwy i wielkością zębów – wynikało to z diety bogatej w twarde, surowe pokarmy. Zaburzenia zgryzu i umiejscowienia zębów powstały wskutek zmiany pożywienia na przetworzone termicznie i miękkie produkty (np. zboża, owoce, warzywa). Żuchwy rolników zmniejszyły się, lecz wymiary ich zębów pozostały niezmienione. Efektem tego były stłoczenia i inne nieprawidłowości w ustawieniu uzębienia.

Więcej informacji tutaj.

University College Dublin, JA