Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

O wyborze lokalu słów kilka

WNETRZA4-610x350Podejmując ryzyko rozpoczęcia działalności oceniamy wiele czynników związanych z planowanym przedsięwzięciem pod kątem biznesowym i ekonomicznym.

Oceniamy rynek potencjalnych klientów, funkcjonującą na danym terenie konkurencję, sprawdzamy, jakiego rodzaju usługi świadczą, ceny lokali użytkowych w danym, interesującym nas, obszarze. Wszystkie te działania i zabiegi mają na celu uchronienie nas, jako nowych przedsiębiorców, przed ewentualną porażką finansową, która zazwyczaj wiąże się ze spłatą mozolnie zaciąganego kredytu.

Największe koszty związane z rozpoczęciem działalności wiążą się z zakupem nieruchomości oraz wyposażeniem obiektu w niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt. Poświęcenie znacznej części wolnego czasu na zbadanie wszystkich ww. aspektów daje nam poczucie bezpieczeństwa i dobrze wypełnionego zadania. O ile sprawy związane z finansowaniem i koniecznością korzystania z pomocy wyspecjalizowanych firm są jasne i oczywiste, o tyle kwestie wyboru i ewentualnego zakupu lokalu są pomijane i często bagatelizowane. Oczywiste kryteria jakimi jest lokalizacja oraz cena lokalu, nie są gwarantami udanego wyboru.

Przed podjęciem decyzji o zakupie lub wynajmie należy bezwzględnie sprawdzić w warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowania terenu czy usługi o interesującym nas profilu mogą być pod wskazanym adresem prowadzone.

Piotr Złotkowski, EDAN Usługi projektowe

Cały artykuł na medsukces.pl