Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

XII Kongres EAPD

5 – 8 czerwca br. w Sopocie odbył się XII Kongres Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (The European Academy of Paediatric Dentistry – EAPD). Wzięło w nim udział blisko 700 specjalistów stomatologii dziecięcej z całego świata. 

W ramach Kongresu podjęto szereg tematów związanych z promocją zdrowia jamy ustnej, próchnicą wśród dzieci, regeneracją zębów oraz pracą z dziećmi autystycznymi. Z dużym zainteresowaniem spotkała się sesja naukowa „Promocja zdrowia jamy ustnej w ujęciu społecznym”, którą patronatem merytorycznym objął Instytut Blend-a-med Oral-B (Procter&Gamble), współpracujący z EAPD od blisko  20 lat.

Zarówno w części wykładowej, jak i w czasie wspólnej dyskusji uczestnicy sesji podkreślali znaczenie konsolidacji środowisk i instytucji medycznych w podnoszeniu stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży. Podkreślano rolę codziennej higieny jamy ustnej, właściwej diety oraz zaangażowania służby zdrowia, nauczycieli i rodziców. Zachęcano do przejścia z myślenia o zdrowiu jamy ustnej do myślenia o zdrowiu całego organizmu. Dzielono się doświadczeniami oraz sprawdzonymi praktykami. Mówiono o roli partnerów w prowadzonych programach oraz nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań wprowadzanych przez przemysł, które mogą pozytywnie wpływać na stan higieny jamy ustnej dzieci, szczególnie na poważny problem, jakim jest obecnie próchnica.

Jolanta Bylica
koordynator programów Instytutu Blend-a-med Oral-B