Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

XXXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS

23 i 24 października we wnętrzach katowickiego Domu Lekarza odbyło się XXXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, nad którym patronat honorowy objął prezydent tej organizacji prof. Bartłomiej W. Loster. Miesięcznik „Stomatologia” był patronem medialnym wydarzenia.

Prelegenci podczas dwóch dni Sympozjum wygłaszali wykłady przybliżające ortodontom najnowsze osiągnięcia tej dyscypliny w Polsce, a także przedstawiające jej związki z logopedią. Temat współpracy ortodontyczno-logopedycznej stanowił ważny punkt Sympozjum – w dwóch sesjach poświęconych tej tematyce logopedzi i ortodoncji wygłosili w sumie sześć wykładów. Na proscenium auli Domu Lekarza nie zabrakło autorytetów polskiej logopedii, m.in. prof. dr hab. Marii Hortis-Dzierzbickiej czy prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej.

Czas oddano także młodym, na których wystąpienia organizatorzy Sympozjum położyli szczególny nacisk. 10-minutowe opisy przypadków autorstwa lekarzy z całej Polski potwierdziły, że młode pokolenie polskich ortodontów ma zadatki, by stać się bardzo wysokiej klasy specjalistami.

Sobotnią część konferencji poświęcono problematyce estetyki, a także tzw. tematom wolnym. Szczególną uwagę warto było zwrócić na prezentacje zespołu prof. Małgorzaty Zadurskiej (Zakład Ortodoncji WUM) na temat zespołu Freeman-Sheldona i planowania leczenia u pacjentów z cienkim biotypem dziąsła. Nie zabrakło także tematyki onkologicznej: o etiologii nowotworów złośliwych części twarzowej czaszki mówiła dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek, a o zaburzeniach rozwojowych zębów u dzieci po radio- i chemioterapii nowotworów – dr n. med. Anna Jodłowska, dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska i dr n. med. Grażyna Milejska.

JA