Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Zainteresowanie profilaktyką stomatologiczną będzie rosło

W ciągu najbliższych 2 lat zainteresowanie pacjentów zabiegami z zakresu profilaktyki stomatologicznej wzrośnie. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Siemens Financial Services w Polsce i firmę EMS. Wzrostu popularności profilaktyki stomatologicznej spodziewa się prawie 65 proc. ankietowanych lekarzy stomatologów, higienistek i menedżerów gabinetów stomatologicznych. To dobra wiadomość, ponieważ częsta profilaktyka jest kluczowa dla utrzymania zdrowej jamy ustnej oraz zapobieganiu próchnicy. Niestety zdaniem prawie 62 proc. badanych pandemia Covid-19 negatywnie wpłynęła na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów.

Raport pt. „Profesjonalna profilaktyka stomatologiczna w Polsce – sytuacja aktualna i trendy” opracowany przez firmy Siemens Financial Services w Polsce i EMS – Electro Medical Systems przy współpracy merytorycznej z Sekcją Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przedstawia wyniki badania dotyczącego m.in. obecnego stanu oraz kierunków rozwoju profilaktyki stomatologicznej w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone wśród lekarzy stomatologów, higienistek oraz właścicieli i menedżerów gabinetów, klinik i przychodni stomatologicznych.

Profilaktyka jest ważna, a jej znaczenie będzie rosło w przyszłości

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu są zgodni, że zabiegi profilaktyki stomatologicznej są istotne w kształtowaniu oferty gabinetów. Prawie 87 proc. ankietowanych jest zdania, że jest ona bardzo ważna, a prawie 11 proc., że raczej ważna.

Właściwa profilaktyka stomatologiczna jest kluczowa dla zachowania zdrowia jamy ustnej. Pacjenci są coraz bardziej świadomi, że lepiej zapobiegać powstawaniu schorzeniom niż je leczyć w przyszłości. Zainteresowanie profilaktyką zostało zaburzone przez pandemię, jednak w najbliższych latach powinno ono stabilnie rosnąc, a w raz z nim rozwój oferty gabinetów w tym zakresie

– mówi Katarzyna Ostrowska, Prezeska Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Jak wynika z badania, zainteresowanie zabiegami higienizacji jamy ustnej powinno wzrosnąć w ciągu najbliższych 2-3 lat. Takiego zdania jest ponad dwie trzecie ankietowanych (64,88 proc.). Mniejsze zainteresowanie tego typu usługami prognozuje tylko niecałe 2 proc. Pozostała część badanych uważa, że popyt na zabiegi higienizacji utrzyma się na tym samym poziomie.

Zdaniem ankietowanych lekarzy, menedżerów i higienistek, w najbliższych pięciu latach najbardziej wzrośnie popularność profesjonalnej higienizacji jamy ustnej pacjenta (69 proc.). Drugą w kolejności (52 proc.) najczęściej wymienianą usługą przez respondentów są zabiegi reminalizacyjne/lakierownie. Ponad 46 proc. wskazuje także na wzrost popularności instruktażów higieny jamy ustnej.

Wzrost zainteresowania zabiegami profilaktyki stomatologicznej będzie wpływał na konieczność inwestycji w nowy sprzęt medyczny oraz szkolenia personelu. Jak wynika z badania, już teraz prawie 58 proc. ankietowanych prognozuje, że oferta na tego typu zabiegi będzie się rozwijała w przyszłości. To z kolei stawia kolejne wyzwanie przed menedżerami i właścicielami gabinetów – pozyskanie finansowania na niezbędne inwestycje. Jedną z najbardziej atrakcyjnych form finansowania dla lekarzy jest obecnie pożyczka medyczna, którą można otrzymać bardzo szybko i całkowicie online

– mówi Tomasz Szyszka, Kierownik Działu Sprzedaży Vendor Healthcare w Siemens Financial Services w Polsce.  

Pandemia negatywnie wpłynęła na profilaktykę i stan jamy ustnej pacjentów

Mimo że zabiegi profilaktyki stomatologicznej są bardzo ważne, w wyniku pandemii Covid-19 część pacjentów ograniczyła korzystanie z nich. Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce i EMS, spadek popytu na tego typu zabiegi deklaruje ponad 45 proc. ankietowanych. Prawie 47 proc. lekarzy, higienistek i menedżerów gabinetów informuje, że zainteresowanie utrzymało się na tym samym poziomie, a jedynie 7 proc. badanych, że wzrosło. Ograniczenie liczby zabiegów profilaktyki stomatologicznej przełożyło się na stan zdrowia pacjentów. Zdaniem aż prawie 62 proc. badanych, pandemia negatywnie wpłynęła na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów. Pozytywny wpływ dostrzega jedynie 2 proc.

Współczesna stomatologia stawia na spersonalizowane podejście do pacjenta. Jego emanacją w profesjonalnej profilaktyce stomatologicznej jest protokół Guided Biofilm Therapy, rewolucjonizujący jakość i przewidywalność rezultatów klinicznych oraz komfort pacjenta. Poddawani bezpiecznym, nieinwazyjnym i komfortowym procedurom pacjenci częściej zgłaszają się na kolejne wizyty. W rezultacie optymalizuje to zapełnienie kalendarza wizyt, poprawia współpracę zespołu higienistka-lekarz i pozytywnie wpływa na opłacalność profilaktycznej części biznesu placówki

– mówi Michał Pietrzyk, General Manager EMS w Polsce.

Nota metodologiczna: Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BIOSTAT we wrześniu i październiku 2021 r. Uczestnikami badania było 400 respondentów dobranych warstwowo-losowo: 200 higienistek stomatologicznych oraz 200 lekarzy stomatologów/właścicieli i menedżerów gabinetów, klinik i przychodni stomatologicznych. Badanie oparto na metodzie mixed-mode, charakteryzującej się zamiennym stosowaniem technik wywiadów telefonicznych (CATI, technika podstawowa) i wywiadów internetowych (CAWI, technika uzupełniająca).

***Siemens Financial Services (SFS) – spółka z grupy Siemens – zapewnia rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw. Dzięki wyjątkowemu połączeniu wiedzy finansowej, zarządzania ryzykiem i wiedzy branżowej, SFS tworzy innowacyjne rozwiązania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Dzięki temu, SFS wspiera rozwój, buduje wartość, zwiększa konkurencyjność i pomaga klientom uzyskać dostęp do nowych technologii. Spółka wspiera inwestycje poprzez leasing, pożyczki korporacyjne, inwestycje kapitałowe oraz finansowanie projektów i strukturyzowane. Portfolio SFS uzupełniają rozwiązania w zakresie finansowania handlu i wierzytelności. Dzięki międzynarodowej sieci SFS jest dobrze dostosowana do wymagań prawnych w poszczególnych krajach i jest w stanie zapewniać rozwiązania finansowe na całym świecie. W grupie Siemens, SFS jest ekspertem w zakresie ryzyka finansowego. Siemens Financial Services ma swoją globalną siedzibę w Monachium w Niemczech i zatrudnia prawie 3000 pracowników na całym świecie. www.siemens.com/finance.Siemens AG to lider technologiczny będący globalnym symbolem doskonałości technologicznej, innowacyjności, jakości i niezawodności od ponad 170 lat. Firma obecna na całym świecie skupia się na inteligentnej infrastrukturze dla budynków, dystrybucji energii, automatyzacji i cyfryzacji w procesie produkcyjnym. Siemens jednoczy cyfrową i fizyczną rzeczywistość, aby przynosić korzyści klientom i społeczeństwu. Poprzez Siemens Mobility – wiodącego dostawcę inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności dla transportu kolejowego i drogowego, Siemens kształtuje światowy rynek usług pasażerskich i towarowych. Będąc większościowym udziałowcem notowanej na giełdzie spółki Siemens Healthineers, firma jest także wiodącym dostawcą technologii medycznych i cyfrowych usług zdrowotnych. Ponadto Siemens posiada mniejszościowe udziały w spółce Siemens Energy, notowanej na giełdzie od 28 września 2020 roku, będącej globalnym liderem wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. W roku finansowym 2020 (zakończonym 30 września 2020 roku) grupa Siemens wypracowała 57,1 miliardów euro przychodów i zysk netto na poziomie 4,2 miliarda euro. Na koniec września 2020 roku grupa zatrudniała globalnie 293 tys. pracowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.siemens.com.