Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Zjazd PTDNŻ na Zamku Czocha

21 – 23 maja 2015 roku na Dolnym Śląsku, w malowniczo położonym Zamku Czocha, odbył się IX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Tematem przewodnim konferencji było „Wielospecjalistyczne spojrzenie na zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego”.

Wykłady wygłosili m.in. goście z Polski: profesor Zbigniew Śliwiński i z zagranicy: profesor Michael Walter z Niemiec oraz profesor Andrej Jenča ze Słowacji. Honorowego Patrona Zjazdu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, reprezentowała profesor Małgorzata Radwan-Oczko, prodziekan ds. naukowych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW.

Pierwszego dnia odbyło się zebranie Zarządu PTDNŻ, podczas którego przyjęto nowych członków oraz wstępnie ustalono termin przyszłorocznego zjazdu. Już dziś możemy zdradzić, że
w roku 2016 będziemy kontynuować spotkania w polskich zamkach.

Na Walnym Zebraniu Członków dyskutowano m.in. o zmianie formuły zjazdu poprzez wprowadzenie warsztatów praktycznych oraz zachęcanie studentów uczelni medycznych w całym kraju do zdobywania wiedzy na temat dysfunkcji układu stomatognatycznego poprzez udział w konferencjach PTDNŻ.

Kolejnego dnia dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw., uroczyście otworzył Zjazd, a następnie przedstawił życiorys profesor Marii Kleinrok, prezesa honorowego PTDNŻ, z okazji 60-lecia jej pracy naukowej. Następnie wykłady wygłosili profesor Zbigniew Śliwiński („Wybrane elementy terapii manualnej, kranio-sakralnej oraz dynamicznego plastrowania w zaburzeniach czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego i stawów kręgosłupa z obiektywizacją wyników leczenia metodą Diers”) oraz profesor Michael Walter („Skrócone łuki zębowe – wyniki aktualnych badań”). W godzinach popołudniowych odbyły się dwie sesje naukowe. Po zakończeniu prelekcji, we wczesnych godzinach wieczornych miały miejsce rejs statkiem po Jeziorze Leśniańskim oraz uroczysta kolacja.

W sobotę wykłady wygłosił profesor Andrej Jenča („Żuchwa jako istotny element czynnościowy układu stomatognatycznego” oraz „Chirurgia regeneracyjna i rekonstrukcyjna żuchwy”), odbyła się także trzecia sesja naukowa.

Czasopismo STOMATOLOGIA, jako jeden ze sponsorów tego wydarzenia, miało przyjemność w nim uczestniczyć. Wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali najnowsze wydanie miesięcznika, mogli także zakupić prenumeratę.

Serdecznie dziękujemy gościom i uczestnikom za wspaniałą atmosferę!

Do zobaczenia na przyszłorocznej konferencji PTDNŻ!

Komitet Organizacyjny IX Międzynarodowego Zjazdu PTDNŻ