Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Znamy cały program 14.Sympozjum CEIA

Doroczne sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii odbędzie się w dniach 26-27 października b.r. w Krakowie.

 

Znamy już ostateczny program spotkania. Program zawiera warsztaty, wykłady i panele dyskusyjne.

Wśród wykładowców znajdziemy reprezentantów z Polski, Włoch i USA.

 

Zapraszamy chirurgów, protetyków, periodontologów i techników laboratoryjnych, wszystkich współpracujących z pacjentami implantologicznymi.Wiedza, którą Państwo zdobędziecie na Sympozjum, pomoże połączyć pracę z pogranicza różnych specjalizacji i zakresów pracy w gabinecie, wskaże newralgiczne „punkty przejścia pacjenta między lekarzami”, które mogą w przyszłości doprowadzić np. do periimplantitis.

 

Pierwszego dnia | Wykłady | Panel Dyskusyjny

 

Dr hab. n.med. Piotr Majewski – dyrektor CEIA, kierownik pierwszej w Polsce Pracowni Implantologii IS CM UJ, autora szeregu publikacji naukowych, uczestnika badań i wykładowcę NYU CD. W ramach otwarcia sympozjum przybliży bieżące problemy współczesnej implantoprotetyki.

 

Prof. Marzena Dominiak – prezydenta PTS, autorki wielu uznanych publikacji, badań i wykładów, która zabierze głos nt. zastosowania laserów w leczeniu periimplantitis, protokołu postępowania oraz wpływu lasera na powierzchnie implantów.

 

Prof. Stephen Chu -jeden z najwybitniejszych implantoprotetyków, mający ogromny wpływ na współczesną stomatologię odtwórczą i estetyczną. Blisko 5 h prezentacja w ramach piątkowej sesji, będzie poświęcona kilku istotnym dla współczesnej implantoprotetyki kwestiom. Wpływowi łączenia implantu z nadbudową oraz kształtu odbudowy tymczasowej i finalnej na występowanie periimplantitis; natychmiastowym odbudowom: perioprotetycznym zarządzaniem obszarem poekstrakcyjnym z defektem wyrostka zębodołowego; odwiecznym rozważaniom nad łączeniem zębów z implantami i przęsłom w strefie estetycznej.

 

Dr Nicola De Angelis –  autor szeregu publikacji i wykładów z zakresu periodontologii i implantologii. Omówi czynniki poza osseointegracją, wpływające na sukces implantologiczny w odniesieniu do zapobiegania i postępowania w przypadku niepowodzeń.

 

Drugiego dnia | Wykłady

 

Prof. Giulio Rasperini – znany praktyk i szkoleniowiec z zakresu perioimplantologii, wykładowca University of Milan i University of Michigan.W ramach sobotniej (3h) prezentacji omówiprzygotowania chirurgiczne i periodontologiczne tkanki miękkiej przed implantacją, które są niezbędne do osiągnięcia długotrwałego powodzenia leczenia pod względem funkcji i estetyki.

 

Prof. Dario Castellani – profesor wizytujący na Boston Tufts University, autor wielu publikacji, wykładów i szkoleń we Włoszech oraz o zasięgu międzynarodowym, zajmie się analizą prac przykręcanych i cementowanych, aspektami biomechanicznymi związanymi z implantologią, w szczególności tymi, które dotyczą połączenia implantu.

 

Warsztaty przed Sympozjum 

 

Po latach przerwy powracamy do warsztatów praktycznych, tym razem bez udziału pacjentów ale w oparciu o ćwiczenia praktyczne na materiałach zwierzęcych. Prof. Giulio Rasperini poprowadzi 5 h zajęcia z zakresu okołoimplantologicznych techniki pracy i praktycznych innowacji periochirurgicznych.Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie wypróbowaćautorskie techniki pracy przydatne stomatologom pracującym z pacjentami implantologicznymi. Warsztaty będą idealne dla  protetyków, periodontologów, chirurgów i implantologów

 

 

Zgłoszenia

 

Dla pierwszych 75 osób które zgłoszą się w sierpniu oferujemy podwójną promocję.

Fundacja CEIA | ceia@ceia.pl  lub Dental Depot Wasio + 48 71 3357071/72.