Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Znamy laureatkę III ogólnopolskiej olimpiady dla studentów higieny stomatologicznej

Finał olimpiady - egzamin praktyczny -3Za nami kolejna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej. Laureatką olimpiady została Izabela Dudicz, słuchaczka TEB Edukacja w Białymstoku. Z roku na rok rośnie zainteresowanie wydarzeniem. Zwiększa się także liczba szkół, których słuchaczki przystępują do poszczególnych etapów olimpiady. Dla wielu z nich to ważny sprawdzian przygotowania teoretycznego oraz praktycznego przed państwowym egzaminem zawodowym.

W miniony weekend, 8-9 kwietnia 2017 r., w Łodzi, odbył się finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej. 19 finalistek wyłonionych zostało w wyniku dwuetapowej rywalizacji teoretycznej. Finał olimpiady rozpoczął się sprawdzianem teoretycznym, który wytypował 9 osób zmagających się w działaniach praktycznych. Etap ten obejmował sprawdzian umiejętności z zakresu profilaktyki i instruktażu, przeprowadzenia zabiegów higienizacji, ergonomii, praktycznej wiedzy anatomicznej oraz udzielania pierwszej pomocy. Większość uczestników części praktycznej podkreślało, że sprawdzian umiejętności dotyczył tego, z czym na co dzień spotyka się w gabinecie higienistka stomatologiczna. Miał zatem charakter bardzo praktyczny i sprawdzający konkretne oraz wymierne umiejętności. „Udzielanie pierwszej pomocy, szczególnie małemu pacjentowi, było bardzo stresujące, ale wiem, że to wiedza bardzo potrzebna, kiedy pracuje się w gabinecie stomatologicznym. Dobrze było to poćwiczyć. To ważne dla mnie doświadczenie.” powiedziała pani Magdalena Jadacka, uczestniczka etapu finałowego.

Pierwsze miejsce w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej zajęła Izabela Dudicz, reprezentująca TEB Edukacja w Białymstoku. „To świetne uczucie zostać laureatką. Mam nadzieję, że nadal będę się rozwijała w tym zawodzie. Takie mam marzenia.” powiedziała po ogłoszeniu wyników. Drugie miejsce wywalczyła Patrycja Andruszkiewicz, kształcąca się w Plus Edukacja we Wrocławiu. Trzecie miejsce przypadło Magdalenie Jadackiej, z Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej w Warszawie. Na uwagę zasługuje fakt, iż poziom laureatek był bardzo wyrównany i różnica w sumie zebranych punktów była niewielka. To podkreśla wysoki poziom przygotowania uczestniczek finału olimpiady, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego.

Za merytoryczną wartość olimpiady odpowiedzialny był Komitet Naukowy w składzie: dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, lic. hig. stom. mgr Karolina Kopciewicz – Kozicka, dr n. med. Tomasz Dzieniakowski, dr n. med. Tomasz Maria Kercz, dr n. med. Maciej Nowak. Nadzór nad organizacją oraz przebiegiem wydarzenia sprawował Komitet Organizacyjny w składzie: Joanna Stępień, Agata Rybicka, Ilona Rowińska, Dawid Dąbrowski.

Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie przystąpiło do niej 420 słuchaczy, dwukrotnie więcej niż w poprzedniej edycji, co na ogólną sumę około 4000 kształcących się higienistek stanowi obiecujący procent. Wzrosła również ilość szkół, które zainteresowały się wydarzeniem oraz zachęcały swoje słuchaczki do przystąpienia do poszczególnych etapów olimpiady. „Bardzo się cieszymy, że coraz więcej szkół interesuję się olimpiadą oraz coraz więcej kształcących się higienistek stomatologicznych przystępuje do tego wydarzenia, również z mniejszych ośrodków na terenie Polski. Kończy się trzecia edycja olimpiady, niebawem rozpoczniemy przygotowywania do kolejnej. Już dzisiaj zapraszamy do udziału.” stwierdziła Joanna Stępień, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego olimpiady,

Laureatki olimpiady otrzymały wiele atrakcyjnych nagród. Należą do nich między innymi bezpłatny udział w kursach i warsztatach organizowanych przez Instytut Blend-a-Med Oral-B, Bestom DENTOnet.pl oraz EMS, ufundowane przez organizatorów atrakcyjne nagrody rzeczowe, do wykorzystania w dalszej edukacji oraz doskonaleniu umiejętności zawodowych. Atrakcyjne nagrody przypadły także opiekunom edukacyjnym laureatek oraz szkołom, w których się kształcą.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, organizatorami Olimpiady był Instytut Blend-a-Med Oral-B, Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz DENTOnet.pl.

Instytutu Blend-a-Med Oral-B